Naše služby

Ponoukáme široké spektrum služeb v poli monitorování staveb. Specializujeme se na monitoring infrastruktury, od vysoce přehledné evidence laboratorních zkoušek pomocí laboratorního deníku, skrz měření prašnosti až po více druhů videomonioringu staveb:

Kvalita silnic

Kontrola kvality silnic spočívá v systéme kontrolních procesů v oblasti zkušebnictví zaměřených na výstavbu dopravní infrastruktury. Je zaměřená na vývoj software pro správu a evidenci činností na stavbách z pohledu zhotovitele i akreditovaných laboratoří. Je skvělým nástrojem pro optimalizaci manažerského řízení staveb, sledování aktivit pomocí online přístupu k záznamů.

Laboratorní deník

Náš Elektronický laboratorní deník představuje zavedení průhledného a lehce konfigurovatelného systému do databáze jednotlivých stavebních zkoušek. Je přístupný ve dvou verzích: mobilní aplikace a webový portál. Obě verze jsou vzájemně propojeny, takže nedochází k míšení nahraných dat.

Videomonitoring

Pomocí našeho videomonitoringu máte plnou kontrolu nad svou stavbou. Pomocí vysoce kvalitní sestavy kamer jsme schopni zachytit veškeré dění monitorovaných objektů:

  • Mešká Vám stavba? Sledujeme a vyhodnocujeme práce ve vztahu k TPP – díky nám můžete proaktivně reagovat na situaci a máte dokonalý přehled o dění na stavbě.
  • Pracovní úrazy jsou noční můrou každého investora a zhotovitele. Lidská ostraha ale není permanentní. Monitorujeme dodržování BOZP, přičemž pravidelně podáváme hlášení objednateli.
  • Potřebujete zvýšit ostrahu na staveništi? Poskytujeme také zabezpečovací monitoring techniky, nářadí a podobně.
  • Máte na starosti rizikový úsek cestní komunikace? Díky našemu monitoringu můžete kdykoliv a odkudkoliv zkontrolovat situaci na cestě. Stačí mít jen připojení k internetu.
  • Chcete mít přehled o druzích a množství naváženého materiálu? Zachytáváme SPZ a váhu příchozích vozidel a pomocí soustavy kamer monitorujeme také druhy dováženého materiálu.

Systém kontroly stavby

Tahle služba se zpravidla poskytuje při dlouhých liniových stavbách, jako třeba dálnice. Pomocí Systému kontroly stavby dokážeme monitorovat průběh prací ve vztahu k TPP, porušování BOZP s přesnou pozicí a časem události, použitou těžkou techniku. Monitoring probíhá vícekrát za den, dle žádosti objednatele