Měření prašnosti stavby

Polétavý prach je jedním z nejzávažnějších problémů při práci se sypkými materiály. Riziko vdechnutí prachu, omezená viditelnost na pracovišti a výbuchy prachu mohou ohrožovat zdraví a bezpečnost pracovníků. Ztráty vznikající na produktech či surovinách mohou mít významné ekonomické dopady. Emise prachu mohou ovlivňovat účinnost strojního zařízení a snižovat kvalitu výroby. Prach zpravidla vzniká, pokud se někde nachází větší množství stejného materiálu.

Při stavbách je běžným jevem zvýšená prašnost, co ovlivňuje výše uvedené faktory, ale taky snižuje kvalitu života v okolitých obydlích. Měření prašnosti a následná aplikace adekvátních opatření předchází ekonomickým, zdravotním ale taky společenským problémům, které vznikají při zlepšování infrastruktury.