Kontrola navážených materiálů

Je smutnou realitou, že častokrát dochází k záměrné záměně naváženého materiálu za účelem podprahového zisku ze strany dodavatele. Díky našemu videomonitoringu dokážeme věrohodně prokázat, zda dochází ke správnému navážení zemního materiálu. Komplexně porovnáme zachycené SPZ z místa deklarované nakládky se záběry z místa určené vykládky. Následně určíme, které nákladní auta používá dodavatel a na základě našeho vlastního systému dokážeme určit, zda byla každá dodávka naložena na místě deklarované nakládky.

Zároveň dokážeme díky vahám také zjistit, zda byl objem dováženého materiálu v souladu s požadavkem investora.