Kvalita silnic

Kontrola kvality silnic spočívá v systéme kontrolních procesů v oblasti zkušebnictví zaměřených na výstavbu dopravní infrastruktury. 

Je zaměřená na vývoj software pro správu a evidenci činností na stavbách z pohledu zhotovitele i akreditovaných laboratoří. Je skvělým nástrojem pro optimalizaci manažerského řízení staveb, sledování aktivit pomocí online přístupu k záznamů. 

Díky svému úzkému propojení s našim Elektronickým laboratorním deníkem poskytuje zákazníkovi vysoce přehledný systém reportů, sjednocenou terminologii a plnou digitalizaci všeho obsahu z oblasti zkušebnictví a zaznamenávaní prací. 

Data jsou archivována po dobu realizace, ale jejich zpětné hodnocení je možné získat jak v době záruční, tak pozáruční.